BPI Services is aanwezig bij het HIC & ART kennisfestival!

Op dinsdag 23 november 2021 organiseert Frits&Gijs vanuit de Doelen in Rotterdam een uitgebreid kennisfestival met een grote hoeveelheid inleidingen en workshops gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

banner-HIC-ART

Het Kennisfestival staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn binnen de GGZ. BPI is hierbij aanwezig met haar innovatieve producten waarin de focus wordt gelegd op de cliënt. Dit met als doel zorgprofessionals te inspireren, kennis uit te wisselen en fijne samenwerkingen aan te gaan.

Op dit Kennisfestival gaat BPI staan met de Smart Touch oplossing en de Zelfscore Risicotaxatie app.
Onderstaand een korte uitleg van deze producten:

Smart Touch oplossing

De molestbestendige Smart Touch oplossing is een beproefd en wetenschappelijk onderbouwde mediawand waarbij de cliënt centraal staat. Met als doel vrijheidsbeperkende maatregelen ofwel Dwang & Drang te voorkomen, te reduceren of de opnameduur in afzonderingsruimten te verkorten en meer humaan te maken.

Smart Touch v2 Jeroen Bosch ziekenhuis

De Smart Touch oplossing kan bij meerdere sectoren worden ingezet:

Zorginstellingen | Politie | Justitiële inrichtingen.

Doelstellingen

  • Het herstellen van autonomie (eigen regie) op een moment van ernstige ontregeling;
  • Het sturen van prikkels per cliënt en per moment tot een niveau van een gewone afdeling;
  • Creëren van een humanitaire omgeving d.m.v. afleiding en persoonlijke voorkeuren in de ruimte;
  • Informatievoorziening, vroegtijdig informeren neemt spanning weg bij de cliënt;
  • Contactfunctionaliteiten d.m.v. de beeldspraakverbinding, ook tijdens afzondering of ernstige ontregeling.

Zelfscore Risicotaxatie app

Om te kunnen beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving, wordt er gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, waarmee ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een (ernstig) delict zal plegen. De Woenselse Poort en BPI Services werken sinds 2014 aan digitale risicotaxatie applicaties om de kwaliteit van de risicotaxaties te verbeteren.HKT-beginscherm

De Zelfscore app, gebaseerd op de HKT-R, bevat een spin die vanuit behandel-perspectief visueel inzichtelijk maakt welke risicofactoren behandeling nodig hebben.

  • Via de zelfscore app is te zien welke voortgang de cliënt maakt en welke ondersteuning gewenst is;
  • De resultaten worden visueel weergegeven, dit is ideaal voor cliënten die moeite hebben met de Nederlandse taal en/of een licht verstandelijke beperking hebben;
  • Het visuele plaatje kan als uitgangspunt dienen voor het behandel(evaluatie) gesprek met het team en de patiënt.

Het HIC & ART kennisfestival vindt plaats op dinsdagmiddag en dinsdagavond 23 november 2021. De locatie is in de Doelen Rotterdam. Bent u er ook bij?

Meer informatie of een demo aanvragen?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of op via contact@bpiservices.eu of +31(0)182 – 346 088.
Wij geven u graag advies en plannen met u een online demo in.