GGzE en BPI samen verder in CrossCare project ZAPP

Met de zelfscore app brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psycho-educatie aanbod inzichtelijk te maken. Dit instrument is oorspronkelijk met financiële ondersteuning van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Pompestichting ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool voor de cliënt om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.


Dit instrument is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten en eerste kwalitatieve resultaten hebben laten zien dat het instrument bijdraagt aan het vergroten van zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie. Naast de app voor cliënten wordt door BPI momenteel ook een behandelaren versie ontwikkeld die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend ten opzichte van de huidige manier van werken en bovenal gericht op het faciliteren van de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores. Hiermee leggen we de basis voor effectievere behandeling. Waar de app voor het forensische werkveld vooral steunt op het risicotaxatie instrument zal dit in de reguliere zorg vooral gericht zijn op levensgebieden of de cirkel van welbevinden, zodat het op termijn ook geschikt wordt voor zelfhulp.

Binnen de kaders van dit CrossCare project zullen wij dit instrument geschikt maken voor bredere toepassing binnen de reguliere GGZ, detentie en verslavingszorg in Nederland en België. Daarnaast zullen wij de implementatie van de zelfscore app binnen de forensische psychiatrie in Nederland en België versnellen door een implementatiedienst te ontwikkelen met ondersteunende backoffice die het gemakkelijker moet maken voor instellingen om het instrument onderdeel te maken van hun zorgproces. Voor beide doelen werken wij samen met de proeftuinen uit het CrossCare project: Lifelabs in Nederland en LiCaLab in België. Deze proeftuinen ondersteunen bij het vinden van instellingen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd die inzicht moeten geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument. Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep en middels in eerste instantie een alfa test en in een latere fase een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen verder optimaliseren en valideren. De methodiek van samenwerken is agile waarbij we steeds dezelfde fases zullen doorlopen samen met de proeftuinen richting optimalisatie. De bestaande app zal de basis vormen voor de nieuwere versies. Gedurende het hele project zal de ontwikkeling een belangrijke rol spelen maar ook de daadwerkelijke implementatie van de app op de werkvloer.

De uiteindelijke doelstelling van het project is dat de zelfscore app ingezet wordt als centrale tool in het herstel cq. de behandeling van cliënten binnen de forensische en de reguliere zorg om cliënten meer regie over hun eigen hersteltraject te geven. Dit zet mensen in hun kracht, bevordert de positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Mensen laten zien zelf de regie te pakken en doorbreken daarmee het beeld dat zij niet in staat zijn om zelf de regie te nemen over bepaalde zaken. Door een beroep te doen op gezonde eigenschappen van cliënten laat je de dominantie van ziekte gebalanceerd op de achtergrond verdwijnen. Dit doorbreekt tegelijk de negatieve beeldvorming, stigma en zelfstigma en laat mens en omgeving ervaren dat mensen veel meer zijn dan een psychiatrische aandoening. Het resultaat bestaat uit met de verschillende doelgroepen gevalideerde afgeleide versies van de zelfscore app die wij in een vervolgfase samen met expert partner GGzE naar de markt zullen brengen. Het daarvoor meest geschikte business model en marktbenadering plan voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt wordt eveneens binnen de kaders van dit project verder onderzocht en gevalideerd aan de hand van co-creatie sessies met stakeholders binnen de beide proeftuinen.


Deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, LiCalab crosscare

BPI Services has expanded the Managed Card Service in response to the increased demand to personalize smart cards, managing facilities and assigning access rights. There are additional work stations, with access to the CI Provisioning databases and links to personnel and access control systems. The cards will then be send to the customer and activated by the customer upon arrival via remote access to the CI Provisioning database.

Click here for more information


Deventer Hospital and BPI Services BV have signed a contract for the supply and implementation of the patient registration system CI Desk, for the registration of patients and the personalization and issuance of patient smartcards. This solution includes CI Desk software, ID scanners, card printers and webcams.

Click here if you want more information


Care institution Pieter van Foreest and BPI Services B.V. have signed a contract for the supply and implementation of an ID Management system for the personalization and issuance of new staff smartcards. The smartcards support the identification at the door and can be used for physical access. Later residents and volunteers also get a smartcard and there will be more functions, such as cashless payment and follow me printing.

Click here for more information


BPI started with the development of an interactive touchscreen for isolation rooms. The client can use the touchscreen to influence the light, the music, atmosphere and temperature. The system offers also relaxing games and drawing programs. This facility should contribute to a faster recovery of clients in crisis.

Click here if you want more information


The interactive touchscreen, specially designed for isolation rooms, is in use by DJI (Dutch Prison). The client can use the touchscreen to influence the music and atmosphere. The system offers also movies, games and writing and drawing programs. The system is also suitable for controlling various domotics solutions. What was a seemingly barren solitude space, becomes an environment where clients relax faster.

Click here if you want more information


Focused on healthcare, BPI Services & Andarr will organize a networking event with ICT & Domotics as main subject. This event will take place at Thursday march 28th 2013. Many innovations and projects in the (care) market are domotics related. The main goal of introducing domotics is to make the life of the clients more enjoyable by supporting care processes and making them more effective and efficient. During the knowledge networking session we will give you a high-level update on the current state of domotics. Be inspired by the stories of our passionate speakers!

More information of this knowledge session is available in this leaflet.


Foundation Aafje and BPI Services B.V. have signed a contract for the supply and implementation of an ID Management system for the personalization and issuance of new staff smartcards. The card supports the identification at the client his/her door and will in time be used for physical access and cashless payment.

Click here for more information

Medisch Spectrum Twente and BPI Services B.V. have signed a contract for the supply and implementation of a central scan solution for digitizing paper files. The solution is part of the project Digital Status Management, aimed at making patient data always and everywhere available to authorized users. The solution consists of high-volume scanners with corresponding Capture Pro software and interfaces to validate data and storing the files.

Click here for more information

 

On Friday November 2th Frank Downes (CEO Grabba International Ltd) and Arjen Baan (CEO BPI Services B.V.) have signed a distribution and maintenance agreement. With the signing of the contract Grabba and BPI extend their existing cooperation further towards the European market. The cooperation includes delivery and maintenance of the multi-deployable mobile scanners of Grabba.

Click here for more information


From November 26th till November 28th BPI together with partner Grabba will present their innovative products at the Airport Exchange fair in the Amsterdam RAI Convention Centre. The products range from services for aviation security to people identification and detection systems. You can find us at booth 139 in Hall 10.

Click here for a free exposition permit