FPC De Rooyse Wissel kiest voor de Smart Touch oplossing van BPI.

4

FPC De Rooyse Wissel is momenteel druk bezig met de realisatie van nieuwbouw op de locatie Oostrum. Het nieuwe pand zal naar verwachting haar deuren openen aan het einde van dit jaar. Een onderdeel van het nieuwbouw plan is de realisatie van vier (4) Extra Beveiligde Kamers (EBK’s) en zes (6) Medium Care Kamers. De reden hiervoor is dat FPC De Rooyse Wissel het terugdringen van dwang & drang hoog op de agenda heeft staan. Zowel de EBK’s als de Medium Care Kamers worden uitgerust met de Smart Touch oplossing van BPI.

Indien de client niet meer op de afdeling kan verblijven dan wordt de zorg opgeschaald en kan de client overgeplaatst worden naar een Medium Care Kamer, dit ter voorkoming van verdere ontregeling en plaatsing in een EBK.

De EBK ruimte wordt in het uiterste geval gebruikt ter bescherming van de cliënt en de omgeving. De doelstelling is om afzonderen, hetgeen erg traumatiserend is voor de client, zo kort mogelijk en zo humaan mogelijk te doen.

De reden waarom FPC De Rooyse Wissel gekozen heeft voor de Smart Touch oplossing is dat onderzoek heeft aangetoond dat het terug geven van eigen regie herstel bevordert.
Ook het sturen van prikkels (opschalen/afschalen) naar een niveau van een gewone afdeling, heeft een positief effect om sneller met de client in contact te komen en de behandeling buiten de afzonderingsruimten voort te zetten. Daarnaast is het van belang, dat de client zo goed mogelijk wordt geïnformeerd, waarbij te denken valt aan een dagprogramma, reglement of persoonlijke boodschappen of een beeld-spraak voorziening om in contact te komen met de zorg. Tot slot is het bieden van afleiding in een crisissituatie soms erg fijn voor de client. De Smart Touch oplossing biedt ondersteuning aan de client en het zorgpersoneel en draagt bij aan de realisatie van deze doelstelling.

De Smart Touch oplossing is een beproefde oplossing waar inmiddels 46 organisaties succesvol gebruik van maken. De oplossing is water- en stofresistent en is molestbestendig.
Uiteraard voldoet de oplossing ook aan de eisen vanuit de Veldnorm insluitingen 2013.

Wilt u meer weten over de Smart Touch oplossing neemt dan contact met ons op via:
www.bpiservices.eu of +31 (0) 182-346-088