Het politie arrestantencomplex PI Middelburg rust twee cellen uit met de Smart Touch oplossing van BPI.

5

Het politie arrestantencomplex is een onderdeel van de Penitentiaire Inrichting (PI) Middelburg, die valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Dienst Justitiële Inrichtingen is het overkoepelend orgaan van het gevangeniswezen in Nederland. Het politie arrestantencomplex is de enige plaats in de provincie Zeeland waar door de politie gearresteerde verdachten worden opgenomen. Hier vinden ook de meeste verhoren plaats.

Moeten arrestanten in het belang van het onderzoek langer blijven dan 9 uur, dan worden ze in verzekering gesteld en verblijven zij tot de inbewaringstelling op het politie arrestantencomplex. Omdat het arrestanten van de politie zijn en dus nog niet in bewaring zijn genomen, vallen ze onder de politiewet. De verzorging van de arrestanten is in handen van personeel van de
Dienst Justitiële Inrichtingen uit de PI Middelburg (Torentijd). Hierdoor is opsporing en verzorging gescheiden.

PI Middelburg gaat voor deze doelgroep twee speciale cellen realiseren, die worden uitgerust met de Smart Touch oplossing. De reden hiervoor is dat de PI Middelburg verdachten ook tijdens de inverzekeringstelling diverse mogelijkheden wil bieden. Belangrijk is om de verdachten zo goed mogelijk te informeren gedurende dit proces, om afleiding te bieden, spanningen weg te nemen en een humane omgeving te bieden. De twee cellen worden in samenwerking met Tes Installatietechniek uit Tilburg gerealiseerd.

De Smart Touch oplossing is een beproefde oplossing waar inmiddels 47 organisaties succesvol gebruik van maken. De oplossing is water- en stofresistent en is molestbestendig.
Uiteraard voldoet de oplossing ook aan de eisen vanuit de Veldnorm insluitingen 2013.

Wilt u meer weten over de Smart Touch oplossing neemt dan contact met ons op via:
www.bpiservices.eu of +31 (0) 182-346-088