Koraal Groep past afzonderingsruimten aan en voorziet deze van de Smart Touch oplossing

Koraal Groep Oisterwijk foto 2

De Koraal Groep gaat organisatie breed de afzonderingsruimten aanpassen en uitvoeren met de Smart Touch oplossing van BPI Services B.V.

De raad van bestuur van de Koraal Groep heeft het terugdringen van Dwang & Drang hoog op de agenda staan. Er is een multidisciplinair plan opgesteld om dit te realiseren. Dit plan richt zich op de inhoudelijke behandel kant alsmede de omgeving waarin de cliënten verkeren.

De locatie de Hondsberg in Oisterwijk was de eerste locatie waar de afzonderingsruimte wordt uitgevoerd conform het nieuwe concept. Na deze oplevering zullen nog tien andere afzonderingsruimten binnen de Koraal Groep worden omgebouwd naar het nieuwe concept.

De afzonderingsruimten worden in het uiterste geval gebruikt ter bescherming van de cliënt en de omgeving. De doelstelling is om afzonderen zo kort mogelijk en zo humaan mogelijk te doen. Onderzoek heeft aangetoond dat het teruggeven van eigen regie hersteld bevorderd.
Ook het sturen van prikkels (opschalen/afschalen) naar een niveau van een gewone afdeling, heeft een positief effect om sneller met de client in contact te komen en de behandeling buiten de afzonderingsruimten voort te zetten. Om dit te realiseren heeft de Koraal Groep besloten om alle afzonderingsruimten uit te rusten met de Smart Touch oplossing van BPI Services B.V. en hiermee te voldoen aan de veldnorm insluitingen 2013.

Daarnaast biedt de Smart Touch oplossing ook afleiding en ondersteuning door de volgende functionaliteiten:– Muziek;

– films & video;
– Afbeeldingen & boeken;
– Tv & Radio;
– Spellen:
– Tekenen & schrijven;
– Aansturen van domotica;
– Dagprogramma;
– Beeld-spraakverbinding.

Onder de aansturing van domotica wordt verstaan het aansturen van de omgeving.
Hierbij zijn de volgende mogelijkheden aanwezig: het aansturen van kleurverlichting, zonwering, klimaat, geur, privacy glas en toiletspoeling.