Zelfscore en risicotaxatie software

Betrouwbare risicotaxatie software conform HKT-R

Applicaties voor risicotaxatie

In de forensische psychiatrie is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van de recidiverisico’s van patiënten cruciaal. Om te kunnen beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving, wordt gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, waarmee ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een (ernstig) delict zal plegen. Risicotaxatie is daarom een verplicht onderdeel van het verlofbeleid. De kwaliteit van risicotaxaties is structureel onderwerp van onderzoek, zodat risico’s steeds beter ‘voorspeld’ kunnen worden. De Woenselse Poort en BPI Services werken sinds 2014 aan digitale risicotaxatie applicaties om de kwaliteit van de risicotaxaties te verbeteren.

Informatie aanvragen
HKT-beginscherm
Risicotaxatie 2

HKT spin

De HKT-Spin is een hulpmiddel dat vanuit behandelperspectief visueel inzichtelijk maakt welke forensische problemen(risicofactoren) behandeling behoeven, in welke mate het probleem nu actueel is en wie het risicomanagement draagt

Zelfscore app

Met de zelfscore app, die is ontwikkeld in samenwerking met De Woenselse Poort en de Pompestichting kunnen cliënten hun sterke en zwakke punten onderzoeken en de eigen behandelvoortgang op deze punten volgen.
HKT-beginscherm
HCR-stemming-laptop
HKT-bewaren

Risicofactoren

De HKT-Spin is een hulpmiddel dat vanuit behandelperspectief visueel inzichtelijk maakt welke forensische problemen(risicofactoren) behandeling behoeven, in welke mate het probleem nu actueel is en wie het risicomanagement draagt. Op deze spin is ook te zien op welke gebieden er niets overgenomen wordt; wat er mogelijk al goed gaat onder regie van de patiënt zelf, wat geen specifiek forensische behandeling vereist. Het plaatje kan als uitgangspunt dienen voor het behandel(evaluatie) gesprek met het team en met de patiënt.

De Zelfscore spin kent vele voordelen:

 • Ontwikkeld voor en door zorgprofessionals en cliënten;
 • Cliënten kunnen zelf hun sterke en zwakke punten onderzoeken;
 • Cliënten kunnen hun eigen behandelvoortgang volgen;
 • Gebruikers kunnen ad hoc scoren en krijgen een grafisch plaatje als beloning;
 • Geeft aanleiding tot gesprek over risicotaxatie;
 • Kan bijdragen aan bereidheid / motivatie voor behandelingen en trainingen;
 • Data scores en documenten zijn te exporteren;
 • Complete software als een servicedienst aangeboden vanuit een gecertifieerd datacenter.

BPI en GGzE bieden de software aan als compleet platform inclusief support. De applicatie voldoet aan de eisen die voortvloeien uit IS027001 en NEN7510. Klanten kunnen kiezen voor zogeheten “on premises” installatie of “cloud” dienst.

FAQ

Veelgestelde vragen

1. Welke modules zijn beschikbaar via de zelfscore app?
De zelfscore app is te verkrijgen in de volgende modules:

 • HKT-R medewerker versie;
 • HKT-R cliënten versie;
 • HCR cliënten versie;
 • Cliënten versie LVB;
 • FARE cliënten versie;
 • FARE medewerker versie;
 • ZRM versie.

 

1. Welke koppelingen kunnen er gemaakt worden met de zelfscore app?
De zelfscore app heeft de volgende koppelingen:

 • Export dataregels management informatie;
 • Export document risicotaxatie;
 • Single Sign On op basis van Active Directory;
 • Opvragen cliëntgegevens ECD;
 • Opvragen behandelrelatie in ECD;
 • Export risicotaxatie naar ECD.

 

seo