Zelfscore en risicotaxatie software

Betrouwbare risicotaxatie software conform HKT-R

Applicaties voor risicotaxatie

In de forensische psychiatrie is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van de recidiverisico’s van patiënten cruciaal. Om te kunnen beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving, wordt gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, waarmee ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een (ernstig) delict zal plegen. Risicotaxatie is daarom een verplicht onderdeel van het verlofbeleid. De kwaliteit van risicotaxaties is structureel onderwerp van onderzoek, zodat risico’s steeds beter ‘voorspeld’ kunnen worden. GGzE en BPI Services werken sinds 2014 aan digitale applicaties voor het gebruiksvriendelijk en betrouwbaar verwerken risicotaxaties.

Informatie aanvragen

Zelfscore app

Met de zelfscore app, die is ontwikkeld in samenwerking met De Woenselse Poort en de Pompestichting kunnen cliënten hun sterke en zwakke punten onderzoeken en de eigen behandelvoortgang op deze punten volgen.
Risicotaxatie 2

HKT spin

De HKT-Spin is een hulpmiddel dat vanuit behandelperspectief visueel inzichtelijk maakt welke forensische problemen(risicofactoren) behandeling behoeven, in welke mate het probleem nu actueel is en wie het risicomanagement draagt

Risicofactoren

De HKT-Spin is een hulpmiddel dat vanuit behandelperspectief visueel inzichtelijk maakt welke forensische problemen(risicofactoren) behandeling behoeven, in welke mate het probleem nu actueel is en wie het risicomanagement draagt. Op deze spin is ook te zien op welke gebieden er niets overgenomen wordt; wat er mogelijk al goed gaat onder regie van de patiënt zelf, wat geen specifiek forensische behandeling vereist. Het plaatje kan als uitgangspunt dienen voor het behandel(evaluatie) gesprek met het team en met de patiënt. Deze app, die in eerste instantie ontwikkeld werd voor forensische psychiatrische cliënten, is ontwikkeld naar een idee van en in nauwe samenwerking met Paul Ter Horst (senior wetenschappelijk onderzoeker De Woenselse Poort). De app is geïnspireerd op de risicotaxatie-instrumenten HKT-R en HCR-V3 en biedt de volgende voordelen.

  • Eén van de grote voordelen van de app ten opzichte van andere applicaties, is dat er willekeurig door de H – K – T domeinen gegaan kan worden. Daar waar andere lijsten volgordelijk thema’s aan de orde stellen kan hier, op geleide van ongeordende dossier informatie of een behandelevaluatie gesprek, ad hoc, direct op het van toepassing zijnde item geklikt worden om daar de gewenste informatie in te voeren. Het resultaat van de invoer is direct visueel en zichtbaar in de spin. Reguliere ROM lijsten dienen volgordelijk ingevuld te worden, zijn minder intuïtief en genereren geen visuele ‘beloning’ voor degene die de lijst ingevuld heeft.
  • Indien er meerdere metingen gedaan zijn, is de ontwikkeling van de patiënt op individuele risico factoren ‘zichtbaar’.
  • Het spin-plaatje is ook goed bruikbaar bij patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn of waarbij er sprake is van een verstandelijke beperking. De gebruikte symbolen (rode vlag) stoplichten zijn universeel. Omdat het plaatje gebruikt wordt als middel om met de patiënt in gesprek te gaan dient er een gedegen toelichting op de score gegeven te worden.
  • De score moet ergens voor staan. Deze dient recht te doen aan het functioneren van de patiënt. Snel, plichtmatig, invullen van een ROM lijst in het kader van financiële verantwoording wordt hiermee uitgebannen.
  • Deze scores zijn net als bij reguliere ROM applicaties exporteerbaar. Ze kunnen gebruikt worden ter verantwoording in het kader van de prestatie indicatoren én voor onderzoek.
  • Binnen enkele maanden zal het ook mogelijk zijn om eigen cliënt data af te zetten tegen zetten tegen de HKT – spin ontwikkeling van tbs (non) recidivisten (uitstroomcohort 2009 – 2014) in – door en uitstroom.
  • Voornoemde referentie profielen kunnen ondersteunend zijn bij het nemen van besluiten over verlof in te zetten behandelingen op delict specifieke risicofactoren of het (nog) benodigde beveiligingsniveau. De argumenten die aangedragen zijn ter onderbouwing van de scores eveneens. Andere applicaties voorzien niet in een redigeerbare word output die teams nodig hebben om het gevaar criterium te onderbouwen en het gesprek met hun patiënten aan te gaan.
  • Bij het maken van reguliere ROM applicaties is met name aandacht besteed aan de output die noodzakelijk is om financiers tevreden te stellen. Veel van deze lijsten worden plichtmatig ingevuld op een moment waarop financiële verantwoording afgelegd dient te worden. Ze worden niet gebruikt als middel om het primaire proces te ondersteunen. Bij de ontwikkeling van de HKT app was het primaire proces leidend. Een praktisch instrument dat bruikbaar is om de behandeling te evalueren heeft nodigt uit tot gebruik in de praktijk op momenten waarop de gebruiker er zijn of haar voordeel mee kan doen. Dan levert het kwalitatief goede data (het plaatje) waarmee we ons primair verantwoorden naar onze patiënten. De secundaire winst is kwantitatieve en kwalitatieve data output die ook voor andere doeleinden bruikbaar is

BPI en GGzE bieden de software aan als compleet platform inclusief support. De applicatie voldoet aan de eisen die voortvloeien uit IS027001 en NEN7510. Klanten kunnen kiezen voor zogeheten “on premises” installatie of “cloud” dienst.

seo