Smart Detect

Smart Detect is een privacy vriendelijk detectiesysteem dat helpt om het waarnemingsvermogen van toezichthoudend penitentiaire/ zorg personeel te vergroten.

Privacy vriendelijk toezicht

Intelligent detectiesysteem

Eén op de tien gedetineerden/patiënten onderneemt een poging tot zelfdoding tijdens detentie of verblijf in een zorginstelling. Als zo’n onverwachte gebeurtenis plaatsvindt is dat een schok voor de nabestaanden, cliënten, het personeel en de samenleving. In de huidige situatie passen organisaties cameratoezicht toe om risicovol gedrag zoals pogingen tot suïcide of zelfmutilatie te signaleren, toch blijkt er uit onderzoek dat traditioneel cameratoezicht niet effectief is.

Informatie aanvragen Brochure downloaden

detectie-illustratie

Verbetering toezicht

Smart Detect is een monitoring – en alarmeringssysteem dat helpt om het waarnemingsvermogen van het personeel te vergroten. Smart Detect bevat monitoringsfuncties in de cel, kamer of ruimte van client of gedetineerde en signaleert vroegtijdig risicovol gedrag. Het systeem alerteert bij het signaleren van risicovol gedrag direct het personeel van uw organisatie.  Smart Detect past in een landelijke ontwikkeling waarbij meer technologie toegepast wordt in de cel of cliëntkamer (in een zorginstelling) om een veiliger en meer humaan verblijf van de persoon te waarborgen en een efficiënte inzet van medewerkers mogelijk te maken.

smartdetect2-768×768

Intelligente camera’s

Smart Detect maakt gebruik van moderne en zeer robuuste sensoren die voldoen aan de eisen voor toepassing in een extra beveiligde kamer. Dit omvat onder andere ondersteuning van IK10 (vandaalbestendigheid), IP67 (vocht) en anti grip montage.

Zelflerend systeem

Smart Detect is een zelflerend systeem dat gebruik maakt van zogeheten Deep Learning Artificial Intelligence technologie.

  • Het systeem leert in een korte periode zelfstandig de normale gedragspatronen van de gedetineerde of client in een ruimte;
  • Op basis van dit patroon worden vervolgens afwijkingen en risicovolle gedragingen automatisch gesignaleerd;
  • Smart Detect is voorzien van een feedback loop.

Met behulp van deze functionaliteit kunnen door de medewerkers beoordeelde videobeelden van afwijkend gedrag gebruikt worden om het systeem in de toekomst nog beter te laten presteren.

demonstratie-smart-detect
Screenshot4

Veiligheid Innovatie Competitie 2017

Deze oplossing is door BPI ontwikkeld in het kader van de Veiligheid Innovatie Competitie. Deze competitie is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. BPI is in 2017 door de jury gekozen als winnaar van de competitie en heeft het systeem in nauwe samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen gerealiseerd.

Brochure downloaden?
Vul alle velden om de Smart Detect brochure aan te vragen.

    seo