Smart Detect

Smart Detect is een privacy vriendelijk detectiesysteem dat helpt
om het waarnemingsvermogen van toezichthoudend personeel te vergroten.

Probleemstelling traditioneel cameratoezicht

In de huidige situatie passen veel (zorg)instellingen cameratoezicht toe indien dit ter bescherming van de geestelijke of lichamelijke toestand van een client of gedetineerde noodzakelijk is. Dit cameratoezicht kan bij cliënten en gedetineerden extra psychische druk veroorzaken. Ook het alternatief waarbij de medewerker regelmatig visueel controleert en s ’nachts het licht inschakelt in de cel, wordt gezien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gedetineerde. Het recht op privacy van de gedetineerde lijkt in de praktijk strijdig met de verplichting van instellingen om zorg te dragen voor bescherming van de geestelijke en lichamelijke toestand. In de praktijk dient de medewerker, die belast is met het cameratoezicht, gelijktijdig verschillende situaties te monitoren. Bovendien zijn de toegepaste camerasystemen niet intelligent. De technologie helpt niet om het waarnemingsvermogen van de medewerker daadwerkelijk te vergroten of om geautomatiseerd risicovol gedrag te signaleren. Als gevolg hiervan is de effectiviteit van de huidige werkwijze volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers en diens vermogen om op afstand waar te nemen. Naast de privacy inbreuk voor de client of gedetineerde geldt voor de instelling ook dat deze vorm van proactief toezicht bijzonder arbeidsintensief en niet efficiënt is. In wetenschappelijk onderzoek is bovendien aangetoond dat het waarnemingsvermogen van mensen afneemt bij langdurig cameratoezicht.

Informatie aanvragen

Intelligent en privacy vriendelijke toezicht

Smart Detect bevat monitoringsfuncties in de cel, kamer of ruimte van client of gedetineerde en signaleert vroegtijdig risicovol gedrag. Het systeem alarmeert bij het signaleren van risicovol gedrag direct het personeel van uw organisatie. De ontwikkeling van Smart Detect past in een landelijke ontwikkeling waarbij meer technologie toegepast wordt in de cel om een veiliger en meer humaan verblijf van de persoon te waarborgen en een efficiënte inzet van medewerkers mogelijk te maken.

Intelligente camera’s

Intelligente camera’s

Smart Detect maakt gebruik van moderne en zeer robuuste sensoren die voldoen aan de eisen voor toepassing in een extra beveiligde kamer. Dit omvat onder andere ondersteuning van IK10 (vandaalbestendigheid), IP67 (vocht) en anti grip montage.

Detectie instellingen

De Smart Detect software applicatie biedt een flexibele beheeromgeving met alle functionaliteiten om het systeem aan te laten sluiten op de processen binnen uw organisatie. Dit omvat onder andere de functies voor het configureren van kamers, het koppelen van sensoren en het beheren van de alarmeringsinstellingen.
detectie
Veiligheid innovatie competitie 2017

Veiligheid Innovatie Competitie 2017

Deze oplossing is door BPI ontwikkeld in het kader van de Veiligheid Innovatie Competitie. Deze competitie is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. BPI is in 2017 door de jury gekozen als winnaar van de competitie en heeft het systeem in nauwe samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen gerealiseerd.

seo