Smart Touch

De molestbestendige Smart Touch oplossing is een beproefd en wetenschappelijk onderbouwde oplossing waarbij de client centraal staat met als doel vrijheidsbeperkende maatregelen ofwel Dwang & Drang te voorkomen, de opname duur te verkorten en een humane omgeving te creëren tijdens afzondering.

Smart Touch

Het Smart Touch concept voldoet aan de gestelde normen die in de Veldnorm Insluitingen 2013 zijn opgenomen. De Veldnorm Insluitingen is door GGZ Nederland, TNO en ervaringsdeskundigen uit het werkveld opgesteld. Uit de praktijk is gebleken dat afzondering traumatisering is voor een client. Ter voorkoming van afzondering wordt de Smart Touch oplossing in Comfort Rooms en Prikkelarme ruimten ingezet om opschaling tot afzondering te voorkomen.  Desondanks is het niet altijd mogelijk om afzondering te voorkomen, dit omwille van de veiligheid van de client en de omgeving. In deze situaties wordt de Smart Touch oplossing ingezet in ruimten zoals een Extra Beveiligde Kamers (EBK) of een High Intensive Care Unit (HIC) om een bijdrage te leveren aan zo kort mogelijk en humaan afzonderen.

Informatie aanvragen Smart Touch brochure downloaden Overzicht referenties
Koraal Groep Oisterwijk foto 21

Traditionele separeerruimten zijn uitgerust om zo min mogelijk prikkels te bieden aan de client. Onderzoek heeft aangetoond dat als er geen stimulatie, afleiding of een vorm van eigen regie mogelijk is, dit kan leiden tot sensorische deprivatie. Hierdoor ligt verdere ontregeling op de loer en wordt het lastig om in contact te komen met de client en de behandeling voort te zetten. Ook is de overgang van de traditionele separeerruimte naar een gewone afdeling in de praktijk uitdagend waardoor er een kans is op een terugval van ernstige ontregelingen.

Inmiddels maken 45 organisaties in Europa succesvol gebruik van de Smart Touch oplossing. De Smart Touch oplossing wordt succesvol ingezet bij instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Politiebureaus, Ziekenhuizen en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van J&V.

Voorkomen Dwang & Drang

Om Dwang & Drang te voorkomen en herstel te bevorderen speelt de Smart Touch oplossing in op de volgende essentiële kernwaarden:

 • Het herstellen van autonomie (eigen regie) op een moment van ernstige ontregeling;
 • Het sturen van prikkels per client en per moment tot een niveau van een gewone afdeling;
 • Creëren van een humanitaire omgeving door het bieden van afleiding, persoonlijke voorkeuren en keuze mogelijkheden;
 • Het bieden van informatievoorziening, vroegtijdig informeren neemt spanning weg bij de client;
 • Het bieden van contactfunctionaliteit d.m.v. de beeld-spraakverbinding, ook tijdens afzondering of ernstige ontregeling.
Touchscreen

De totstandkoming van de oplossing is in samenwerking gebeurd met psychologen en ervaringsdeskundigen van de DJI en diverse GGZ Organisaties. Door langdurige samenwerkingen op te zetten, goed te luisteren naar de behoeften van onze klanten en het organiseren van een jaarlijkse Smart Touch klantendag, waarborgt BPI constante doorontwikkeling en innovatie. Verbeterpunten, nieuwe ideeën en technologisch ontwikkelingen worden geprioriteerd en verwerkt in een roadmap. Op basis van deze roadmap biedt BPI updates en nieuwe functionaliteiten aan om haar klanten optimaal te kunnen ondersteunen. Daarnaast is BPI NEN 7510, ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd om kwaliteitswaarboring en informatiebeveiliging te kunnen garanderen aan haar klanten voor nu en voor in de toekomst. De medewerkers van BPI, die de installatie verzorgen beschikken over een VOG en zijn gecertificeerd om geboorde gaten in wanden ten behoeve van leidingen, brandveilig te mogen afdichten. Dit bevordert de snelheid van projecten en bespaart kosten op inzet van gespecialiseerde derden. 

3

De volgende basis functionaliteiten worden geboden:

 • Muziek, Video & Sfeer
 • Klok & Datum
 • Teken & schrijven
 • Spellen
 • Dagprogramma
 • Reglement
 • Informatie voorziening
 • Meertaligheid

Extra functionaliteiten:

 • TV
 • Radio
 • Beeld-spraakverbinding

Domotica:

 • Aansturen van verlichting
 • Aansturen van zonwering
 • Aansturen van klimaat
 • Aansturen van geur
 • Aansturen van privacy glas
 • Aansturen van toiletspoeling

Beheer applicatie:

 • Reguleren van functionaliteiten
 • Dagprogramma opstellen
 • Reglement opstellen
 • Content toevoegen (Muziek, films, sfeerbeelden, foto’s etc.)
 • Content oproepen teksten en afbeeldingen van de client
 • Communicatie met de client
 • Gepersonaliseerde clientprofielen opstellen
Koraal Groep Oisterwijk foto 21

Koraal Groep

De locatie de Hondsberg in Oisterwijk, is de eerste locatie waar de afzonderingsruimte is uitgevoerd conform het nieuwe concept. Na de locatie de Hondsberg zullen nog tien (10) andere afzonderingsruimten binnen de Koraal Groep worden omgebouwd naar het nieuwe concept.

4

Rooyse Wissel

FPC De Rooyse Wissel is momenteel druk bezig met de realisatie van nieuwbouw op de locatie Oostrum.  Een onderdeel van het nieuwbouw plan is de realisatie van vier (4) Extra Beveiligde Kamers (EBK’s) en zes (6) Medium Care Kamers.

Brochure downloaden
Vul alle velden in om de brochure te ontvangen.

  seo