Vernieuwers zijn doorbijters

Intelligent en privacy vriendelijk waarnemen van risicovol gedrag met Smart Detect

Innoveren is openstaan voor verandering en voor andere zienswijzen, voor dwarsverbanden leggen en voor samenwerken. In die zin is innovatie een manier van denken en werken, het is geen vastomlijnd proces. Veerkracht en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk. Doorgaan als de omstandigheden veranderen of de testresultaten tegenvallen. Vernieuwers zijn doorbijters. Een innovatieproject dat dit proces mooi illustreert is Smart Detect, een samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen en BPI Services BV.

Eind 2017 won BPI Services BV de Veiligheid Innovatie Competitie, een landelijke competitie voor MKB-Nederland en startups. De jury koos unaniem voor hun innovatieve idee: 3Detect. Een systeem met sensoren en 3D-camera’s dat alarm slaat wanneer gedetineerden in hun cel risicovol gedrag laten zien. Het systeem zou zo zelfdoding en zelfmutilatie in de cel tegengaan. De Dienst Justitiële Inrichtingen was enthousiast over het idee en ging in 2018 de samenwerking met BPI aan.

 

Het oorspronkelijke idee

Het innovatieve idee van BPI omvatte een systeem dat met 3D-camera’s waarneemt waar een gedetineerde zich in de cel begeeft en hoe er bewogen wordt.  Bij risicogedrag, denk aan bonken met het hoofd of aan het afplakken van een rookmelder, slaat het systeem alarm. Het systeem vergroot hierdoor het waarnemingsvermogen van het gevangenispersoneel, waardoor zelfdoding en zelfmutilatie in de cel kan worden tegen gegaan. 3Detect voert automatisch een analyse uit op de 3D beelden en toont een silhouet op het scherm van de toezichthouder. Hierdoor blijft de privacy van de gedetineerde gewaarborgd.

risicovol gedrag

Figuur 1. Privacy vriendelijk waarnemen van risicovol gedrag

Twee technische uitdagingen

Het oorspronkelijke idee is in samenwerking met PI Vught en CTP Veldzicht ontwikkeld en vervolgens getest in Detentie Centrum Rotterdam. Hier bleek echter dat, alle inspanningen ten spijt, met deze technologie niet de beoogde resultaten konden worden gerealiseerd. Zo kende het project twee grote technische uitdagingen. De eerste uitdaging betrof het gebruik van 3D-camera’s. De beeldkwaliteit van 3D-camera’s bleek matig tot slecht te zijn. De tweede uitdaging had betrekking op het detecteren van ongewenst gedrag. Dit bleek een lastige klus. Zo bleken de gedragsmodellen erg afhankelijk van de inrichting van de cel.

Jef Voeten, DJI innovatieadviseur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring: ”We hebben uitgebreid getest met acteurs en domeinexperts in het Detentie Centrum Rotterdam. Tijdens deze sessies heeft het project honderden voorbeelden van risicovol gedrag opgenomen ten behoeve van training en testen. Uiteindelijk bleken kleine verschillen in de inrichting van een cel tot grote verschillen te leiden in de waarneming. Hierdoor werden wij genoodzaakt om alternatieven te onderzoeken.”

De oplossing: van 3Detect naar Smart Detect

DJI en BPI besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Het project werd voortgezet in een gewijzigde vorm. Met behulp van AI, werd er een gedragsmodel ontwikkeld dat alarm slaat wanneer er wordt afgeweken van normale gedragspatronen. Dus niet het afwijkende gedrag, maar het normale gedrag, vormt de basis voor het gedragsmodel. Het nieuwe systeem, Smart Detect, is zelflerend en sluit daardoor veel beter aan bij de diversiteit van cellen binnen de DJI en de variaties in risicovol gedrag. Daarnaast wordt in het nieuwe systeem gebruik gemaakt van 2D-camera’s. Dit heeft grote voordelen voor de inrichtingen aangezien daardoor ook bestaande camerasystemen kunnen in gebruik blijven. Ook bij deze camera’s is het mogelijk om te monitoren zonder details van de persoon te zien.

praktijktest psychiatriepraktijktest gedetineerden

Figuur 2. Voorbeelden praktijktest

Het resultaat

Eind 2019 hebben de DJI en BPI de nieuwe Smart Detect technologie in de praktijk getest bij CTP Veldzicht in Balkbrug. Hierbij maakte het project gebruik van een door CTP Veldzicht ontwikkelde onderzoeksmethode voor het bepalen van de specificiteit en sensitiviteit van Smart Detect. In het door CTP Veldzicht uitgevoerde onderzoek is tevens een analyse uitgevoerd naar de effecten van het zelflerende vermogen. De eerste praktijktesten van Smart Detect zijn positief en veelbelovend. DJI en BPI werken de komende periode samen om het systeem verder te ontwikkelen en om vervolgexperimenten uit te voeren bij CTP Veldzicht en PI Vught.

Thessa Belt, DJI innovatieadviseur Jeugd & Forensische Zorg: ”De inzet van kunstmatige intelligentie biedt interessante mogelijkheden voor het monitoren van risicovol gedrag. Met name omdat risicovol gedrag vele verschijningsvormen heeft. In de praktijktest bij CTP Veldzicht hebben wij deze variaties getest en gebruik gemaakt van onderzoeksmethoden voor het vaststellen van de sensitiviteit en specificiteit van het Smart Detect instrument. Dit heeft interessante inzichten opgeleverd die wij bij het vervolgproject verder gaan toepassen”

BPI gaat verder met de ontwikkeling van Smart Detect en start in de loop van 2020 ook de eerste projecten bij GGZ instellingen. Daarnaast wordt er in PI Vught een vervolgtest uitgevoerd. Wil u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met BPI.