Yulius GGZ neemt Smart Touch oplossing van BPI in gebruik in de Extra Beveiligde Kamer en de 4 Intensive zorgkamers.

Yulius GGZ

Yulius GGZ heeft recentelijk een Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie in Barendrecht officieel geopend. Met dit centrum heeft Yulius het acute, klinische behandelaanbod voor kinderen en jeugdigen uit de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid geconcentreerd. Jongeren met acute psychiatrische problematiek kunnen bij Yulius worden opgenomen.

Zo kort mogelijk én intensief

Het centrum biedt jongeren die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben verschillende soorten behandelingen. Zo kort als mogelijk maar wel zo lang en intensief als nodig is. Zowel in de thuissituatie, als op locatie of zo nodig in de vorm van een klinische opname in het centrum zelf. Er wordt geprobeerd zoveel als mogelijk via behandeling in de thuissituatie een jongere te ondersteunen in de eigen leefomgeving. Als er sprake is van een verergering van symptomen of wanneer het gedrag van de jongere als gevolg van zijn of haar psychiatrische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of de ander kan open of gesloten opname in het centrum toch nodig zijn.

Binnen de gesloten afdeling heeft Yulius meerdere zorgkamers waaronder vier Intensive zorgkamers en een Extra Beveiligde Kamer (EBK). Deze vijf kamers zijn uitgerust met de
Smart Touch oplossing van BPI. Met deze oplossing is het mogelijk om meer eigen regie terug te geven. Het sturen van prikkels (opschalen/afschalen) naar een niveau van een gewone afdeling.
Tot slot biedt de Smart Touch oplossing afleiding en geeft informatievoorziening bijvoorbeeld door middel van een dagprogramma of reglement. De Smart Touch oplossing levert hiermee een bijdrage om sneller met de client in contact te komen en de behandeling buiten de intensive zorgkamers voort te zetten en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een meer humane omgeving voor de patiënt.
De Smart Touch oplossing is een beproefde oplossing en wordt bij 45 organisaties in Nederland en Belgie ingezet.

Indien u meer wilt weten over het project bij Yulius klik dan op de volgende link voor een videofragment: https://www.youtube.com/watch?v=51mbRz_Rt7Y

Wilt u meer weten over de Smart Touch oplossing neemt dan contact met ons op via:
www.bpiservices.eu of +31 (0) 182-346-088