Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Biometrics

Betrouwbare biometrie
oplossingen voor enrolment, identificatie en verificatie op basis van gelaat, vingerafdruk, aderpatroon en iris.
lees verder

ID Management

Innovatieve oplossingen voor
identiteitsbeheer, zoals het controleren, vastleggen en beheren van persoonsgegevens, bevoegdheden en voorzieningen.
lees verder

Smart Video

Intelligente video
gecombineerd met HD camera’s
en warmtebeeld technologie
om uw cruciale processen te monitoren.
lees verder

Registration

Veilige innovatieve
oplossingen voor planning
en registratie van
persoonsgebonden
activiteiten.
lees verder

Bedrijfsvideo

Grabba

BPI is Europees distributeur van de innovatieve multi-inzetbare Grabba handhelds. De combinatie van Grabba hardware en BPI software is inzetbaar in elke bedrijfssector voor een optimale ondersteuning van identificatie en verificatieprocessen.

De Grabba handheld maakt gebruik van bestaande smartphone platformen zoals IOS, Blackberry, Windows en Android.

De bediening van de multifunctionele Grabba is intuïtief en gebruiksvriendelijk. De handhelds zijn vrij te configureren met opties zoals een 2D barcodescanner, RFID reader, MRZ reader, handtekening pad, contactcard reader, magneetkaartlezer en vingerafdrukscanner.

Omdat de Grabba multi-inzetbaar is zijn er mogelijkheden in elke bedrijfssector of het nu om fraudebestrijding gaat of verwerking van persoonsgegevens.

Klik hier voor de Grabba pagina

Nieuws

Opnieuw succesvolle externe audit ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510

mei 2016

Elk jaar wordt BPI onderworpen aan een externe audit. Hierbij wordt gecontroleerd of BPI conform de certificeringen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 werkt.

De conclusie van de auditor is dat BPI haar processen omtrent informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement uitstekend op orde heeft. De drie certificeringen blijven dan ook onverkort van kracht.

De certificering is van toepassing op alle processen van BPI, zoals HR, bedrijfsvoering, sales, productontwikkeling en dienstverlening. Het behalen van de certificaten onderstreept dat BPI Services B.V. grote waarde hecht aan betrouwbare processen en continu bezig is met kwaliteitsverbetering.


Zorg verrast door positieve effecten van een touchscreen in de HIC

september 2015

Op dit moment maken 17 instellingen binnen de GGZ en de Dienst Justitiële Inrichtingen gebruik van de touchscreen oplossing van BPI. Met name het laatste jaar is er een sterke groei geweest van gebruikers en dit is niet voor niks!

Psychologen en ervaringsdeskundigen zien in de praktijk significante verbeteringen bij insluiting met de touchscreen oplossing. Door het teruggeven van de eigen regie aan de patiënt wordt de patiënt gestimuleerd om actief betrokken te blijven wat er in de directe omgeving gebeurt. Door er controle op uit te kunnen oefenen wordt de patiënt rustiger en meer zelfverzekerd. Hierdoor neemt ook het agressieniveau af en worden conflicten met medewerkers of zelfverwonding verminderd. Uiteindelijk heeft dit invloed op de duur van de opname in een HIC of EBK.

Dit maakt dat BPI in gesprek is met nieuwe GGZ instellingen voor de integratie van de touchscreen oplossing en dat bestaande gebruikers de oplossing ook op andere locaties gaan inzetten mede om aan de veldnorm insluitingen te willen voldoen.

Vanaf 15 mei 2013 mogen er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) namelijk geen nieuwe separeer- en afzonderingskamers meer bijkomen. GGZ-patiënten mogen alleen nog worden ingesloten in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Dat staat in een nieuwe veldnorm over insluiting. Een touchscreen in zo’n kamer maakt hier onderdeel van uit.

De volgende instellingen maken succesvol gebruik van de oplossing:
 • GGZ Drenthe
 • De Forensische Zorgspecialisten
 • Arkin
 • Mediant
 • Amarant
 • Mondriaan GGZ
 • GGZ Eindhoven
 • GGZ Delfland
 • GGZ Bouman / Antes Groep
 • GGNet
 • GGZ Centraal
 • GGZ Oost Brabant
 • GGZ Dimence
 • GGZ Oost Brabant
 • DC Rotterdam
 • PI Vught
 • DJI Innovatielab

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u terecht op de touchscreenpagina.

Ook kunt u contact met ons opnemen via 0182-346088. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden!