iSmart

– Self-Management & Monitoring Solutions

Maak gebruik van onze iSmart oplossingen voor het controleren, taxeren en reduceren van risico’s in detentie of de zorg.  Maar ook voor het verbeteren van welzijn, verblijf en autonomie in voor cliënten/gedetineerde in isolatie.

Herkennen van risicovol gedrag

Cliënten meer inspraak bieden

Diverse soorten risico’s kunnen opspelen bij cliënten in detentie. Risico’s die voorkomen kunnen worden bij het gebruik van de juiste tools. Onze iSmart oplossingen spelen hierop in. Door een cliënt in isolatie meer autonomie te bieden, kan Dwang & Drang worden tegengaan.

Het vroegtijdig herkennen van risicovol gedrag kan escalatie voorkomen en de behandeling van een cliënt beter personaliseren. 

iSmart Touch
De molestbestendige iSmart Touch oplossing is een beproefde en wetenschappelijk onderbouwde oplossing waarbij de cliënt centraal staat. Met als doel vrijheidsbeperkende maatregelen ofwel Dwang & Drang te voorkomen, te reduceren of de opnameduur in afzonderingsruimten te verkorten en meer humaan te maken.
iSmart Self Score App
De iSmart Self Score app is een digitale tool voor risicotaxatie in de forensische psychiatrie. De Self Score App bevat een spin die vanuit behandel-perspectief visueel inzichtelijk maakt welke risicofactoren behandeling nodig hebben.
iSmart Detect
iSmart Detect is een monitoring – en alarmeringssysteem dat helpt om het waarnemingsvermogen van bewakingspersoneel te vergroten in detentie en zorginstellingen. iSmart Detect bevat monitoringsfuncties in de cel, kamer of ruimte van client of gedetineerde en signaleert vroegtijdig risicovol gedrag. Het systeem alerteert bij het signaleren van risicovol gedrag direct het personeel van uw organisatie.

Referenties

Onze iSmart Solutions worden ingezet bij meer dan 60 zorginstellingen en Politie Arrestanten Complexen:

Slim genoeg om het
simpel te houden

Zoekt u oplossingen voor het controleren, taxeren en reduceren van risico’s in detentie of de zorg? Of wilt u het welzijn, verblijf en autonomie verbeteren voor cliënten/gedetineerde in isolatie? We komen graag in contact met u.