Website voorwaarden

Op deze pagina vindt u de website voorwaarden van BPI Services B.V., zoals deze beschikbaar is gesteld door BPI Services B.V. In deze website voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Voor algemene voorwaarden verwijzen we u naar uw contactpersoon binnen BPI Services B.V.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BPI Services B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BPI Services B.V.

Indien van toepassing:

BPI Services B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op  www.bpiservices.eu onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  BPI Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BPI Services B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BPI Services B.V.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van BPI Services B.V. op deze pagina.