iSmart Detect

– Privacy vriendelijk detectiesysteem 

iSmart Detect is een monitoring – en alarmeringssysteem dat helpt om het waarnemingsvermogen van het beveiligingspersoneel te vergroten.
iSmart Detect bevat monitoringsfuncties in de cel, kamer of ruimte van een cliënt/gedetineerde en signaleert vroegtijdig risicovol gedrag. Het systeem alerteert bij het signaleren van risicovol gedrag direct het personeel van uw organisatie.

Intelligent detectiesysteem

Zelflerend systeem

iSmart Detect helpt om het waarnemingsvermogen te vergroten. Het systeem analyseert
continue of er sprake is van afwijkend en risicovol gedrag. iSmart Detect past in een landelijke ontwikkeling waarbij meer technologie toegepast wordt in de cel of cliëntkamer (in een zorginstelling) om een veiliger en meer humaan verblijf van de persoon te waarborgen en een efficiënte inzet van medewerkers mogelijk te maken. 

Smart Detect sensor
Smart Detect video

Voordelen iSmart Detect

  • Verbetering van de veiligheid van de gedetineerde of cliënt;
  • Het voorkomen van incidenten door effectieve monitoring;
  • Efficiënter doordat minder personeel nodig is om de ruimtes te monitoren;
  • Verbetering van het team welzijn, meer tijd en ruimte voor andere taken;
  • iSmart Detect werkt op bestaande IP-camera’s;
  • Koppeling mogelijk met iSmart Touch systemen.

Referenties

iSmart Detect wordt ontwikkeld in samenwerking met:

Slim genoeg om het
simpel te houden

iSmart Detect zorgt voor een veiliger en meer humaan verblijf voor cliënt of gedetineerde. Interesse in de opties voor uw organisatie? We komen graag in contact met u.