iSmart Selfscore app

– Taxeren en reduceren van risico’s in detentie of de zorg

De iSmart Self Score app is een digitale tool voor risicotaxatie in de forensische psychiatrie. De Self Score App bevat een spin die vanuit behandel-perspectief visueel inzichtelijk maakt welke risicofactoren behandeling nodig hebben.

Inschatten van recidiverisico’s

In de forensische psychiatrie

Samen met de Woenselse Poort heeft BPI de iSmart Selfscore app ontwikkeld voor cliënten die meer inzicht willen in hun eigen risico-en beschermende factoren.
Het hebben van een eigen beeld van deze zaken kan bijdragen aan het vergroten van zelfreflectie, een toename van therapiebereidheid en daarmee ook een toename van invloed / regie in het eigen behandeltraject. De iSmart Selfscore app is gebaseerd op de HKT-R risicotaxatie. Met deze gebruiksvriendelijke software kan de client zelf een HKT-R Spin invullen en deze vergelijken met eerder ingevulde risicotaxaties.

Voordelen iSmart Selfscore app

  • Ontwikkeld voor en door zorgprofessionals en cliënten;
  • Cliënten kunnen zelf hun sterke en zwakke punten onderzoeken;
  • Cliënten kunnen hun eigen behandelvoortgang volgen;
  • Gebruikers kunnen ad hoc scoren en krijgen een grafisch plaatje als beloning;
  • Geeft aanleiding tot gesprek over risicotaxatie;
  • Kan bijdragen aan bereidheid / motivatie voor behandelingen en trainingen;
  • Data scores en documenten zijn te exporteren;
  • Complete software als een servicedienst aangeboden vanuit een gecertifieerd datacenter.

Referenties

Onze iSmart Selfscore app wordt ingezet bij:

Slim genoeg om het
simpel te houden

Zoekt u oplossingen voor het controleren, taxeren en reduceren van risico’s in detentie of de zorg?  We komen graag in contact met u.