Amsterdam UMC gaat de Smart Touch oplossing van BPI in haar nieuw te bouwen Extra Beveiligde Kamer inzetten.

amsterdamumc

Amsterdam UMC heeft het terugdringen van Dwang & Drang hoog op de agenda staan. Zodoende is  het Amsterdam UMC momenteel bezig met de bouw van een High Intensive Care (HIC) unit. Onderdeel van de HIC is een Extra Beveiligde Kamer (EBK). Deze EBK wordt uitgevoerd met de Smart Touch oplossing van BPI.

 

Deze EBK ruimte wordt in het uiterste geval gebruikt ter bescherming van de cliënt en de omgeving. De doelstelling is om afzonderen, hetgeen erg traumatiserend is voor de client, zo kort mogelijk en zo humaan mogelijk te doen.

De reden waarom Amsterdam UMC gekozen heeft voor de Smart Touch oplossing is dat onderzoek heeft aangetoond dat het terug geven van eigen regie hersteld bevorderd.
Ook het sturen van prikkels (opschalen/afschalen) naar een niveau van een gewone afdeling, heeft een positief effect om sneller met de client in contact te komen en de behandeling buiten de afzonderingsruimten voort te zetten. Daarnaast is het van belang om de client zo goed mogelijk te informeren. Te denken valt aan een dagprogramma, reglement of persoonlijke boodschappen of een beeld – spraak voorziening om in contact te komen met de zorg. Tot slot is het bieden van afleiding in een crisissituatie soms erg fijn voor de client. De Smart Touch oplossing biedt ondersteuning aan de client en het zorgpersoneel en draagt er toe bij om deze doelstelling te realiseren.

De Smart Touch oplossing is een beproefde oplossing waar inmiddels 45 organisaties succesvol gebruik van maken. De oplossing is water- en stofresistent en is molestbestendig.
Uiteraard voldoet de oplossing ook aan de eisen vanuit de Veldnorm insluitingen 2013.

Wilt u meer weten over de Smart Touch oplossing neemt dan contact met ons op via:
www.bpiservices.eu of +31 (0) 182-346-088