Risicotaxatie in de forensische psychiatrie

In de forensische psychiatrie worden patiënten behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag vertonen. In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van recidiverisico. Om deze recidiverisico’s zo betrouwbaar mogelijk in te schatten wordt er gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Deze instrumenten beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving. Dit wordt gedaan aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een ernstig delict zal plegen. Risicotaxatie is een verplicht onderdeel van het verlofbeleid.

HKT-spin-resultaat

Risicotaxatie-instrumenten

De HKT (Historisch, Klinisch, Toekomst) is samen met de Engelse HCR20V3 (Historical, Clinical, and Risk Management) het belangrijkste risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. Een ander risicotaxatie- en behandelevaluatie-instrument dat in de praktijk veel wordt gebruikt is FARE (Forensische Ambulante Risico Evaluatie). FARE is een risicotaxatie-instrument voor cliënten van 18 jaar en ouder die vanwege (dreigend) delictgevaar, vrijwillig of gedwongen, in forensische ambulante zorg zijn. De FARE kent twee doelen:

1. Het inschatten van een actuarieel en klinisch recidiverisico.
2. Het monitoren van veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico gedurende de behandeling.

Samenwerking GGzE en BPI Services

GGzE en BPI Services werken sinds 2014 aan innovatieve software voor het gebruiksvriendelijk en betrouwbaar ondersteunen van risicotaxatie processen. De HKT-Spin is een hulpmiddel dat vanuit behandelperspectief visueel inzichtelijk maakt welke forensische problemen (risicofactoren) behandeling nodig hebben. Op deze spin is ook te zien welke voortgang de client maakt en welke ondersteuning gewenst is. De uitslag wordt visueel weergegeven en kan als uitgangspunt dienen voor het behandel(evaluatie) gesprek met het team en met de patiënt.

HKT-spin

Een belangrijk uitgangspunt bij de risicotaxatie software is dat deze niet alleen de medewerkers optimaal ondersteunt, maar ook de cliënt (zelfscore) betrekt in het proces. De software is flexibel opgezet en biedt ook mogelijkheden voor het gebruik van andere instrumenten zoals de FARE en de HCR.

Nieuwe klanten risicotaxatie software

In de afgelopen maanden zijn een aantal nieuwe zorginstellingen gestart met het gebruik van de risicotaxatie software. Onderstaand treft u een korte beschrijving van de organisaties en de projecten.

Zorginstelling de Waag
De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Ze bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Project: Het project bij de Waag omvat het beschikbaar stellen van het FARE risicotaxatie instrument aan een groep cliënten. De Waag doet wetenschappelijk onderzoek naar de interventie en inventariseert onder andere feedback over de gebruikerservaring. Deze waardevolle feedback kan vervolgens weer gebruikt worden om de software optimaal te laten aansluiten bij de doelgroep.

Zorginstelling Novadic Kentron (NK)

NK is expert op het gebied van verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant. Zij staan dicht bij de cliënt, met vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak, of het nu gaat om preventie, kortdurende of specialistische behandeling of intensieve zorg en begeleiding.

Project: het project bij NK omvat het beschikbaar stellen van de applicatie aan een groep cliënten (Zelfscore). Met de zelfscore applicatie krijgen cliënten:

  • Op een gebruikersvriendelijke wijze de klinisch dynamische items van het in de instelling gebruikte risicotaxatie instrument gepresenteerd waardoor zij meer inzicht krijgen in de zaken waar de behandelteams op letten;
  • De mogelijkheid om zichzelf te scoren op sterke en zwakke punten en daarmee hun eigen gedrag te toetsen aan meerdere risico- en ambitie gebieden. Vervolgens krijgen zij een visueel beeld van ‘het resultaat’ dat gemakkelijk gedeeld kan worden met het behandelende team om zo in gesprek te komen en blijven over voortgang, nieuwe behandeldoelen en resocialisatiestappen.

De applicatie kan gebruikt worden op tablets en pc’s en de medewerkers van NK kunnen ondersteuning bieden tijdens het gebruik.

Zorginstelling Transfore
Transfore is een instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland. Ze behandelen jaarlijks ruim 1500 mensen die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Transfore maakt als stichting onderdeel uit van de Dimence Groep.

Project: het project bij Transfore omvat het beschikbaar stellen van de risicotaxatie applicatie aan een groep cliënten (Zelfscore). De applicatie kan gebruikt worden op tablets en pc’s. Ook kunnen de medewerkers van Transfore ondersteuning bieden tijdens het gebruik.

Service en ondersteuning

De nieuwe klanten maken gebruik van een complete dienst waarbij de software als service wordt aangeboden en BPI zorg draagt voor technisch beheer en support. Dit maakt het mogelijk om direct aan de slag gaan, zonder dat eerst een complexe ICT implementatie doorlopen hoeft te worden.

Wilt u meer weten over de risicotaxatie software? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via contact@bpiservices.eu of +31(0)182 – 346 088.